Tag: पहिरोको उच्च जोखिममा परेका ७३ घर सुरक्षित स्थानमा