Tag: पीसीआर परीक्षणका लागि काठमाडौँमा ५ हजारको नमूना संकलन