Tag: सङ्कटको घडीमा नै मानवताको परीक्षण हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली