Tag: सहकारीका सदस्यले एक वर्षसम्म ऋण तिर्नु नपर्ने