Tag: नेपाल –चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ६५ औँ वर्ष