Tag: प्रमका राजनीतिक सल्लाहकारको आग्रह प्रवक्ता जी ! नेताहरूलाई गुटवन्दीको आगोमा पोल्न उत्तोलक नबन्नुहोस्