Tag: कृषि क्षेत्रको उत्पादन बृद्धि गरेर नै कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक असर कम गर्न सम्भव छ : प्रधानमन्त्री