Tag: मालपोतका लेखापालको सम्पत्ति देखेर अख्तियार नै छक्क