Tag: झरीको प्रवाह नगरी पोखरामा प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा प्रर्दशन